Звіт перед громадськістю 2018-2019 н.р.

ЗВІТ керівника Женченко В.Л. за 2018-2019 навчальний рік.

Заклад дошкільної освіти №34 «Перлина» працював згідно основних положень  Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті, Положення про дошкільний навчальний заклад, законів України «Про охорону дитинства», « Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Конвенції про права дитини, а також згідно Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Статуту, посадових та робочих інструкцій, програми розвитку ДНЗ на 2015- 2020 роки, Базового компоненту дошкільної освіти та річного плану.

Імідж дошкільного закладу залежить від персонального внеску завідувача та діяльності органів самоуправління (Ради закладу, батьківських комітетів груп, профспілкового комітету, педагогічної ради, загальних зборів батьків та членів трудового колективу, ради з питань харчування). Протягом навчального року працювали всі комісії, які контролювали організацію роботи з атестації педагогічних кадрів, охорони праці і безпеки життєдіяльності, виконання Інструкції з організації харчування, оприбуткування матеріальних цінностей.

Управлінські дії та рішення завідувача у 2018  – 2019 навчальному році були спрямовані на реалізацію завдань

 • Охорони життя і здоров’я дітей;
 • Організації якісного, різноманітного та калорійного харчування;
 • Укомплектування закладу кадрами, особливо педагогічними;
 • Виконання приписів контролюючих органів: СЕС, пожежного нагляду;
 • Навчально – виховної роботи, запланованої річними та календарними планами;
 • Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та їх атестацію;
 • Матеріального забезпечення шляхом участі у формуванні бюджетного запиту на 2018 – 2019н. р. та цільове використання бюджетних коштів;
 • Тісного співробітництва з батьками та громадськістю;
 • Створення позитивного іміджу дошкільного закладу.

На 2018 – 2019 н. р. було укомплектовано дві старші групи згідно потребам батьків, тобто всі діти 5-ти річного віку мікрорайону і не тільки були охоплені дошкільною освітою. Вся навчально – виховна робота з дітьми планувалася і проводилась  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина в дошкільні роки» К. Крутій, методичних рекомендацій щодо організації навчально – виховного процесу, віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася також під час тематичного, комплексного та інших видів контролю, які були спрямовані на систематичне вивчення стану роботи педагогічних працівників, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

Діти всіх вікових груп протягом 2018-2019 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу, про що свідчить аналіз даних щодо засвоєння програмових  завдань дітьми дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Дитина в дошкільні роки» та Базовим компонентом дошкільної освіти (таблиця №1: Результати обстеження дітей всіх груп), ( таблиця №2: Порівняльна таблиця)

В першій молодшій групі загальний показник підвищення: середній рівень на 17%, низький знизився на 16%.

У другій молодшій групі високий знизився на 18%, низький підвищився на 8%. Особливо необхідно звернути увагу на розділи «Мовлення дитини»,  «Особистість дитини». «Дитина в соціумі», «Дитина у природньому довкіллі».

В середній групі високий рівень знизився на 4%, низький – на 2%. Особливу увагу приділити розділам « Мовлення дитини», «Особистість дитини».  В цілому по ДНЗ загальні дані наступні: високий рівень знизився на 4%, середній підвищився на 1%, низький підвищився на 3%.  Мовлення 60% дітей потребує корекції. Цим занепокоєні     як педагоги, так і батьки. На початку 2018-2019 н. р. було проведено серед батьків анкетування узагальнені результати якого свідчать про те, що дошкільний заклад потребує штатної одиниці логопеда. Ця інформація (разом з анкетами) була направлена начальнику управління освіти. Інформація прийнята до уваги, але на даний час вирішити цю проблему неможливо бо вона є загальнонаціональною і на її вирішення потрібні кошти.

(таблиця №3 : Результати обстеження дітей старших груп) (таблиця №4: Порівняльна таблиця старших груп). За результатами обстеження дітей – випускників слідуючий висновок: на 10% знизився високий рівень.

Узагальнені результати психолого – педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти – випускники готові до навчання в школі. Але показники деяких розділів значно знижені, на що треба звернути увагу в наступному році та посилити контроль з боку керівництва.

Одним з напрямів роботи дошкільного закладу є включеність в інноваційну діяльність. Інноваційна  діяльність в закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, про порядок  здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. №522.

В дошкільному закладі була створена система щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально – виховний процес. В 2018-2019 н.р. педагоги впроваджували в роботу проектні технології, залучаючи до діяльності батьків. Як результат, кожен педагог написав та реалізував два проекти за рік (короткотривалий та довготривалий). Тематика обиралася самостійно педагогом за бажанням.

Пройшла апробацію технологія Н.В. Гавриш «Художнє слово та дитяче мовлення», доведено ефективність та запропоновано в 2019-2020 н.р. використовувати її в роботі старших груп.

Також педагоги були ознайомлені з методикою Н.В. Гавриш «Використання коректурних таблиць», якою зацікавився  педагог середньої групи Сидорова Н.П.

Враховуючи особливості педагогічного колективу за рівнем освіти, стажу, кваліфікації, зацікавленості вихователем – методистом було запроваджено систему індивідуального супроводу педагогів щодо процесу впровадження інновацій з зазначених завдань та найбільш ефективних методів.

Пріоритетними завданнями колективу щодо здійснення інноваційної діяльності було визначено впровадження технології Н.В. Гавриш «Художнє слово та дитяче мовлення» та проведення апробації методики використання коректурних таблиць.  Одним з напрямів інноваційної діяльності педагогів було впровадження медіа – технологій в освітній процес. Вагомих результатів досягнуто вихователями у оволодінні інформаційно – комунікативними технологіями (електронні презентації, розвиваючи завдання та ігри, мультфільми тощо).

На виконання річних завдань, календарного планування було проведено з дітьми:

 • Розвага до 150-річчя міста Краматорська;
 • Розвага «козацькі забави» з запрошенням козаків реєстрового козацтва;
 • Свято закосичення дівчаток;
 • Конкурси декламаторів;
 • Відбірковий конкурс «Розумники та розумниці»
 • Участь дітей в міському інтелектуальному конкурсі «Розумники та розумниці»
 • Участь дітей в музичному конкурсі «Мені зірка впала на долоньку»;
 • Участь дітей в спартакіаді «Перші кроки до спорту»;
 • Спортивна розвага «Тато, мама і я – здорова сім’я»;
 • Участь дітей у виставках дитячих малюнків та поробок;
 • Збір використаних батарейок;
 • Участь у Різдвяних святах (колядування та щедрування);
 • Екскурсії (в школу, бібліотеку, ЦПР, на пошту і т. д.);
 • Акції «Збери макулатуру – збережи дерево», «Шановні водії – ви теж батьки»;
 • Осінні, новорічні та весняні свята;
 • Лялькові вистави;
 • Фотовиставки.

З кожним роком зміцнюється матеріальна база дошкільного закладу. Цим опікуються: Краматорська міська рада в особі управління освіти, депутатський корпус в особі депутата М.Г. Йофе, батьки в ролі благодійників.

 В 2018 – 2019 навчальному році в рамках соціального проекту було проведено капітальний ремонт коридору, двох холів, кабінету завідувача з заміною лінолеуму, освітлення, дверей, шпалер на загальну суму 162 175 гривень.

Придбані електроприлади: електрокосарка, електропраска, електроводонагрівачі(4 шт.),пилосос, електронні ваги на харчоблок, енергозберігаючі лампочки (70 шт.) на загальну суму 18 277 гривень.

Завдяки спільним зусиллям управління освіти та батьківської громадськості в особі голови Рижак  було споруджено частину паркану, вартість якого складає 74 225 гривень.

На оздоровчий період було завезено 5 т  піску на суму 1777 грн.

Дошкільний заклад отримав посуд ( каструлі, глибокі , мілкі тарілки, блюдця, чашки, ножі, ложку роздавальну) на суму 2736 гривень.

Дошкільний навчальний  заклад отримував протягом навчального року миючи та дезінфікуючи засоби:

-мило господарське,

-мило рідке

-септональ

-засіб для миття посуду,

-засіб для чищення посуду,

-засіб для чищення унітазів,

-рідкий миючий засіб для прання,

-засіб для миття вікон та дзеркал,

-кальцинована сода

Сума яких склала 14 116 гривень

Було доставлено 250 рулонів туалетного паперу та 750 пачок серветок на загальну суму 3800 гривень.

Заклад забезпечили протягом навчального року канцелярськими товарами: клеєм ПВА, фарбами, олівцями, кольоровим папером, офісним папером на суму 3257  гривень.

На будівельні матеріали( шпатлівку, фарбу, цемент, уайт -спирит) було виділено 11 121гривня.

Згідно бюджетного запиту дошкільного закладу доставлено 2 прасувальні дошки на суму 1000 грн.

Встановлено автоматичну протипожену систему вартістю 102409 грн

ЗАТ НКМЗ презентували 10 офісних стільців на суму 4800 грн.

Загальна сума наданих управлінням освіти послуг та товарів склала: 232718 грн

Загальна сума наданих ЗАТ НКМЗ послуг та товарів склала:166975 грн

 Протягом навчального року батьки надавали благодійну допомогу, як фінансову (оплата періодичних (педагогічних та медичних) видань, фінансування матеріалів на пошив дитячих костюмів для свят та розваг, так і матеріальну.

Так, для старшої групи №4 було придбано шафи для рушників; в ясельній групі батьки подарували меблі для куточків природи, художньої літератури та спортивного обладнання. В старшій групі №3 батьки встановили вхідні дерев’яні двері. В старшу групу №1 батьки придбали двоярусні ліжка, обігрівач. За згодою батьків батьківським комітетом  були придбані в усі вікові групи по 30 рушників для .ніг(на літній період), дзеркала в умивальні кімнати, безпровідні дзвінки в групу.

З лютого 2019-го року в дошкільному закладі розпочато роботи по термомодернізації будівлі згідно Програми розвитку ООН. На 1 вересня 2019-го року замінено покрівлю даху, оброблено її протипожежними засобами, замінено всі дерев’яні вікна на пластикові та вхідні двері. Попереду роботи по спорудженню відкосів навколо вікон, утеплення даху та будівлі дитячого садка.

Опираючись на програму сталого розвитку третій рік поспіль ми запровадили акцію «Збери макулатуру- збережи дерево» в якій приймають участь діти , батьки, колектив дошкільного закладу, отримуючи невелику, але все  ж таки фінансову підтримку. Є великий запит батьків на додаткові освітні послуги (гуртки з англійської мови, хореографії, оздоровчого напрямку), але це питання доки що залишається відкритим.

Навчально- виховний процес в дошкільному закладі забезпечували

 Педагогів: 1 завідувачка, 1 вихователь- методист, 1 інструктор з фізкультури, 1 музичний керівник та 8 вихователів. Протягом навчального року два вихователя звільнилися та два вихователя прийнято. Станом на 01.09.2019 року залишається вакансія вихователя (таблиця №5 Кваліфікаційний та освітній рівень педагогів на 01.09.2019 р).

 Аналіз педагогічної діяльності педагогів свідчить про те, що безініціативно впроваджуються нові методи та прийоми, нововведення.  Основною причиною є те, що молодь (25%) не має досвіду, а 50% вихователів –це педагоги з педагогічним вигоранням у віці і вони намагаються використовувати в роботі традиційні технології і зі складнощами перебудовують освітній процес на сучасний лад.

Аналіз оцінювання педагогічного колективу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації через курсову перепідготовку, проведення індивідуальних консультацій, самоосвіту.

Дієвою формою підвищення кваліфікації молодих педагогів є наставництво. Але спрацьовує воно тільки за умови, що зацікавлені в ньому повинні бути обидва учасника : і наставник, і той, кого наставляють.

 Всі кадри приймаються в дошкільний заклад тільки з випробувальним строком.

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’дітей, формування в них свідомого  ставлення до власного здоров’я було і є основним завданням роботи дошкільного навчального закладу.

З метою контролю за станом роботи з формування у дітей елементів здоров’язберігаючої компетентності протягом року адміністрація закладу здійснювала контроль з таких питань: дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, організація харчування дітей, виконання рухового режиму протягом дня, організація та проведення загартовуючих процедур, організація та проведення прогулянок, відвідування ранкової гімнастики тощо. За результати контролю вихователі на 90 % впроваджують в роботу з дітьми систему фізкультурно- оздоровчих заходів, затверджену педрадою. Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу щодо  ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя. У навчальному році  було проведено День відкритих дверей «Організація харчування в дошкільному закладі», конкурс стінгазет «Активний відпочинок нашої сім’ї», фотовиставка «Ми за здоровий спосіб життя», спортивна розвага «»Тато, мама і я –спортивна сім’я». Вся інформація щодо проведення оздоровчої роботи висвітлювалася на сторінці дошкільного закладу в Фейсбук.

В 2018- 2019 навчальному році виховувалося 24 дитини, які потребували соціального захисту: це дитина –інвалід Вероніка К., дитина-сирота Єлизавета К., діти із сімей внутрішньо- переміщених осіб 14 чоловік, діти із багатодітних сімей -6 чоловік, діти із малозабезпечених сімей- 2 дитини. Всі ці діти користувалися пільгами на харчування. Цим дітям надавалась можливість відпочити в санаторії Смарагдове місто. Діти отримували в дошкільному закладі канцелярські приналежності ( альбоми, фарби, олівці кольоровий папір, гуаш і т.д). З цими дітьми працював практичний психолог , який надавав допомогу і батькам у вигляді консультацій та рекомендацій. Вероніці К. було організовано і зібрано кошти на придбання слухового апарату. Батькам дітей, які опинилися в скрутному становищі пропонувалася допомога у вигляді дитячого одягу, іграшок, одягу для дорослих.

Аналіз харчування дітей протягом 208-18-2019 навчального року показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми щодо виховання культурно- гігієнічних навичок, помічники вихователів санітарні норми організації харчування в групах. Порушень технології приготування їжі не було.

Старшою медичною сестрою, комірником, кухарем, завідувачем контролювалась якість продуктів і харчової сировини від постачальників, про що  свідчить наявна документація. Без супроводжувальної документації продукти не приймались. Своєчасно та правильно ведуться журнали бракеражу сирої та готової продукції.

З метою попередження кишково- шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснювався суворий контроль за умови зберігання та дотриманням термінів реалізації продуктів, товарним сусідством продуктів, технологією приготування  їжі. Регулярно проводився контроль за закладкою продуктів, зняттям проб зі страв, виставлялись контрольні порції, зберігались проби.

До раціону харчування входили м’ясо, риба, птиця, овочі, молочні продукти, соки, фрукти (протягом літа). (таблиця №6 Виконання натуральних норм продуктів).

За 2018- 2019 навчальний рік загальне виконання норм харчування – 76,1%, що на 1,7% більше в порівнянні з минулим роком. Особливо підвищився показник м’ясних виробів: на 7,1%, рибних: на 20,5 %, яєць: на 14.3%.

Медико- профілактична робота здійснювалася відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі всі заходи лікувально- профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, огляд на педикульоз.

У 2018-2019 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми ДНЗ та виявлення причин невідвідування дітьми закладу. Найвища відвідуваність спостерігалась у травні – 71,8%, найнижча у липні -50,9%.

Аналіз відвідування за рік, дає підстави стверджувати , що необхідно переглянути роботу з батьками щодо безпричинного відвідування дітьми ДНЗ. Порівнюючи показники минулого навчального року, можна зробити висновок, що відвідуваність зменшилась на 5% (2017-2018 н.р. -69%, 2018-2019 н.р.- 64%).

В рамках Закону України «Про охорону дитинства» дитина молодшої групи Ярослав Г. була взята на контроль адміністрацією закладу та педагогами. Неадекватна поведінка дитини спонукала керівника закладу, вихователя- методиста втручатися в сімейне виховання дитини. Неодноразові бесіди з матір’ю, бажання допомогти їй не увінчалися успіхом. Дитину було переведено до іншого дошкільного закладу за ініціативою матері.

Відповідно до вимог Закону «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах.

Недоліки, які були вказані в Приписах пожежної служби, обговорювались, усувались власними силами. Деякі з них усувались при підтримці управління освіти, деякі (встановлення дверей в щитову, установлення радіоточок) стоять на контролі управління освіти.

Протягом 2018-2019 н.р. стався один випадок дитячого травматизму: дитина старшої групи №4 Іра В отримала перелом руки внаслідок того, як піднімалися з підлоги і оперлася на руку. Хрупкість кісток спровокувала перелом. Дитина була прооперована, пройшла курс реабілітації і в даний час відвідує дошкільний заклад. З боку дошкільного закладу матері дитини було надано фінансову допомогу на операцію.

Протягом навчального року заохочення у вигляді грамот та подяк отримали 12 чоловік: від управління освіти- 8, від адміністрації дошкільного закладу- 4.

Імідж ДНЗ створювався впродовж багатьох років силами всього колективу. За час плідної діяльності у дошкільному навчальному закладі створено свій стиль, традиції, про що свідчить тісний взаємозв’язок з батьками, громадськістю, підвищений попит на послуги дошкільного закладу.

В поточному році було проведено:

 • екскурсія до бібліотеки «Книга дарує життя» до Всесвітнього дня бібліотек;
 • «Козацьки забави» з участю козаків обласного реєстрового козацтва та депутата Йофе М.Г.
 • проведення акції «Повертайся живим» сумісно з міською благодійною організацією «Бджілки»;
 • екскурсії в ЦПР, гурток юних натуралістів та зоологів;
 • проведення обряду щедрування вмісті;
 • екскурсії в КЗЗСО №22 ім К.Крупченка;
 • відвідування художнього та історичного музеїв міста;
 • сумісна з управлінням патрульної служби в м. Краматорськ та Слов’янську акція «Шановні водії, ви теж батьки»;
 •  практичне заняття «Як користуватися вогнегасником в разі виникнення пожежі» для працівників ДНЗ працівниками пожежної служби
 • евакуація дітей внаслідок пожежі (практичне відпрацювання) за участю представників пожежної служби

Протягом навчального року були виявлені правопорушення з боку вихователя та помічника вихователя щодо порушення Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей. Вихователю було винесено догану, помічника вихователя було переведено працювати на 0,8 ставки (на 6 місяців).

 На протязі 2018-2019 навчального року було зафіксовано звернення батьків стосовно:

 • відсутності частини паркану навколо ДНЗ;
 • поведінки окремих працівників ДНЗ;
 • фінансової та матеріальної допомоги ДНЗ;
 • переведення дитини з однієї групи в іншу;
 • дієтичного харчування дитини;
 • збереження місця за дитиною на час її відсутності;
 • додаткових освітніх послуг.

Всі звернення були прийняті до уваги, опрацьовані, результати доведені до осіб, які звертались.