Програмно-методичне забезпечення

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентують Положення про дошкільний навчальний заклад, Типове Положення про атестацію педагогічних працівників та інструктивно-методичні листи, зміст яких стосується організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, планування освітнього процесу; організації фізкультурно-оздоровчої роботи; організації та змісту навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах тощо.

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку і навчання дітей.

Базовий компонент дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, інших нормативних актах стосовно дитинства.

Зміст Базового компонента дошкільної освіти побудовано відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямованості навчально-виховного процесу на досягнення соціально закріпленого результату, що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній, орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює можливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та умінь.

Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт дошкільної освіти України, який у нашому дошкільному закладі реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності”.

 

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІД 02 ЛИПНЯ 2019 Р.

№ 1/9-419

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ