Документація вихователя ДНЗ

1. Табель відвідуваності.

Він необхідний для того, щоб щоденно фіксувати кількість дітей в групі. Це допомагає забезпечити харчування дітей і проведення занять (роздатковий матеріал для кожної дитини). Також він допомагає відстежити захворюваність дітей в певний період. Відмічається температура для повітряних ван.

 

 

2. Відомості про дітей і їх батьків.

В офіційно прийнятій практиці в спеціальному журналі зазвичай є наступні відомості про дітей, які відвідують групу:

  • – прізвище, ім’я дитини;
  • – дата народження;
  • – адреса проживання та телефони;
  • – ПІБ батьків, бабусь і дідусів;
  • – місце роботи батьків та телефони;
  • – соціальні статус сім’ї (кількість дітей у сім’ї, житлові умови, повна – неповна сім’я).

Подібна інформація виникає з тактовного спілкування вихователя з батьками та іншими членами сім’ї. Причому ці відомості повинні бути конфіденційними, бо мова йде про благо дитини.

3. Лист здоров’я.

Вихователі працюють в тісному контакті з медичним персоналом дитячого садка. У практиці важливо виробити диференційований підхід до дітей з урахуванням стану їх здоров’я. Для цього в групах є так звані «Листи здоров’я», які заповнюються медичним персоналом. Як відомо, для формування правильної постави і профілактики порушень зору важливе значення має правильна посадка дітей за столом, для чого кожному дитині підбирається комплект меблів. Зростання і вага дітей визначається 2 рази на рік, відповідно і комплект меблів повинен визначатися 2 рази в рік.

Лікар здійснює розподіл дітей за групами здоров’я. У практичній роботі вихователя важливі саме рекомендації, а не клінічний діагноз (він є лікарською таємницею). Все перераховане відображається в «Листку здоров’я» на кожну дитину.

4. Віковий список дітей.

Склад дітей в одній і тій же групі неоднорідний за віком, і різниця може доходити до року. Вихователі повинні враховувати вік кожної дитини в групі, так як різниця у віці впливає на особливості індивідуального підходу до кожного з дітей. Наприклад, якщо в групі діти трьох років з половиною років і чотирьох років, то у взаєминах з ними вихователь повинен враховувати вікові зміни психіки, пов’язані з «кризою трьох – чотирирічних». У одних дітей активна фаза кризи в розпалі, в інших – криза завершується, вони поступово стають більш контактними і керованими і отже можуть більш продуктивна і комфортне відчувати себе в колективі. Простий список з зазначенням віку може допомогти запобігти дуже серйозні проблеми в групі.

5. Сітка освітньої діяльності.

Сітка освітньої діяльності допомагає систематизувати роботу з дітьми протягом поточного місяця. Відповідно до вимог Санпіну від 20.12.2010 N164 про максимально допустимому обсязі освітньої навантаження у першій половині дня в молодшій і середній групах не перевищує 30-40 хвилин відповідно, а в старшій та підготовчій 45 хвилин і 1,5 години відповідно. В середині часу, відведеного на безперервну освітню діяльність, проводять фізкультурну хвилинку. Перерви між періодами безперервної та освітньої діяльності – не менше 10 хвилин.

6. План роботи на місяць.

Для конкретизації та коригування виховно-освітньої роботи передбаченої перспективним планом, вихователь використовує в роботі календарні плани. Для зручності користування планом вихователь ділить його на дві частини: перша і друга половина дня. Пишеться за циклограмою на даний вік.

7. Діагностика.

Кожен вихователь повинен вивчати своїх вихованців, стежити за особливостями їх розвитку. Вивчати треба в системі і постійно. Для цього існують карти з діагностики знань, умінь, навичок дітей за всіма видами діяльності та підсумкові таблиці результатів засвоєння дітьми програми.

Діагностику вихователь повинен проводити на початку і наприкінці навчального року, що дасть йому можливість порівняти результати засвоєння дітьми програми і своєчасно провести корекцію пізнавальних процесів у бік досягнення дитиною вікових норм.

8. Самоосвіта.

Суспільство постійно пред’являє вимоги до системи освіти. Вихователь зобов’язаний своєчасно знайомитися з новаціями, поповнювати професійний потенціал, удосконалювати педагогічну майстерність, застосовуючи на практиці нові освітні технології. Вихователь повинен вести зошит з самоосвіти, записуючи в неї назва вивченої літератури, назву та автора зацікавила його статті, вказуючи сторінки з найбільш значимою інформацією. Далі слід обговорити з колегами вивчене на педагогічній нараді або педраді. При використанні новацій необхідно придбати або виготовити дидактичні посібники згідно з рекомендаціями автора.