Ділова гра для вихователів ДНЗ

«Основні складові трудової діяльності дошкільників»

МЕТА:

• активізувати знання педагогів з питань трудового виховання;

• з’ясувати ступінь підготовленості педагогів до реалізації завдань трудового виховання і стимулювати їх до самоосвіти;

• сприяти підвищенню рівня професійної майстерності;

• спонукати педагогів до творчого самовира­ження та самовдосконалення.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ДІЛОВОЇ ГРИ:

• педагоги мають опрацювати теоретичні питання щодо організації трудової діяльності дітей;

• організатори мають сформувати творчу групу для складання сценарію гри та підготовки обладнання для неї.

ОБЛАДНАННЯ:

• оціночні листи для журі;

• м’яка іграшка для вправи « Знайомство »;

• ватман з написом « Правила роботи у групі»;

• ватман з написом «Наші очікування»;

• ватман з написом «Зміст доручень на ділянці для дітей старшої групи»;

• ватман з написом «Зміст доручень у приміщенні для дітей молодшої групи»;

• аркуші кольорового паперу, вирізані у вигляді «метеликів»;

• клей;

• фломастери;

• емблеми двох видів для команд;

• картки із запитаннями для теоретичної розминки;

• незаповнені схеми.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ:

• ведучим може бути завідувач або вихователь-методист;

• перед початком гри ведучий пропонує обрати групу експертів (2 — 3 особи) з найдосвідченіших педагогів, які оцінюватимуть дії гравців.

ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ:

  Ведучий ознайомлює учасників з темою та метою ділової гри, яка проводитиметься у формі «Педагогічного рингу», і пропонує для початку познайомитися ближче.

 

Вправа «Знайомство»

Мета:

• активізувати учасників;

• підготувати гравців до подальшої роботи.

  Усі учасники гри сідають у коло. Кожен по черзі бере іграшку, називає своє ім’я та продовжує фразу «Не хочу хвалитися, але я…».

 

Вправа «Правила роботи групи»

Мета:

• методом «мозкового штурму» визначити правила роботи у групі.

  Ведучий пропонує методом «мозкового штурму» визначити правила роботи у групі. Запропоновані правила записує на ватмані з написом «Правила роботи у групі».

Орієнтовний перелік правил:

• дотримуватися регламенту;

• керуватися професійною етикою у «гострих» ситуаціях;

• неухильно виконувати вимоги ведучого;

• кожному висловлювати свою думку

• питання, яке обговорюють;

• один говорить — усі слухають, не перебиваючи;

• усі думки брати до відома;

• не критикувати думку іншого;

• виконуючи завдання, максимально проявляти фантазію;

• кожне завдання експерти відповідно оцінюють —

1 бал— «задовільно»;

2 бали — «добре»;

3 бали — «дуже добре».

 

Вправа «Наші очікування»

Мета:

• виявити очікування педагогів від участі у діловій грі.

  Щоб виявити очікування учасників гри, ведучий роздає учасникам аркуші кольорового паперу, вирізані у вигляді «метеликів», на яких пропонує їм записати свої очікування від участі у діловій грі. Кожен учасник зачитує власні очікування і приклеює свого «метелика» на плакат «Наші очікування».

 

Командна гра

  «Педагогічний ринг» — командна гра. Отже, щоб поділити учасників на дві команди, ведучий розкладає емблеми команд на столі зображенням вниз і пропонує кожному учаснику взяти собі емблему. Емблеми мають бути однакової форми, а от зображення — двох видів, скажімо, лійка і віник. Відповідно до емблем педагоги утворюють дві команди. Кожна команда обирає капітана.

 

Раунд «Презентація візиток команд»

  Ведучий пропонує учасникам за 1 хв. виготовити візитку своєї команди, яка міститиме назву і девіз, та презентувати її.

 

Раунд «Теоретична розминка»

  Щоб визначити, яка команда почне гру першою, ведучий пропонує капітанам назвати два напрями здійснення трудового виховання у дошкільному закладі. Очікувана відповідь:

• ознайомлення дітей з працею дорослих, виховання інтересу і поваги до неї;

• організація безпосередньої трудової діяльності дітей у різних її видах і формах.

  Та команда, капітан якої першим дав правильну відповідь, починає відповідати першою під час теоретичної розминки.

  Запитання для першої команди:

   Дайте визначення поняття «трудове виховання».

  Трудове виховання — цілеспрямований процес формування у дітей суспільних мотивів трудової діяльності, поваги до праці дорослих, бережного ставлення до результатів, звички до трудової діяльності.

• Розкрийте завдання трудового виховання.

Формувати —

— мотивацію (потреби, інтерес, почуття обов’язку і відповідальності);

— позитивно-емоційне ціннісне ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації людини;

— систему знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення;

— досвід суспільно корисної діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатність до творчості.

• Назвіть засоби трудового виховання дошкільників.

  Ознайомлення з працею дорослих, трудове навчання, самостійна праця.

Запитання для другої команди:

• Дайте визначення поняттю «трудове навчання».

  Трудове навчання — цілеспрямований процес формування у дітей культури праці, навичок та умінь, необхідних для цілісного здійснення трудових процесів як основних одиниць трудової діяльності. Передбачає формування загально трудових (поставити мету праці, спланувати етапи, організувати робоче місце, контролювати й аналізувати діяльність) і спеціальних умінь (дії з інструментами, матеріалами тощо).

• Назвіть характерні особливості трудової діяльності дітей.

Це-

— компоненти трудової діяльності перебувають у стані розвитку;

— суспільно значущий результат відсутній;

— праця має виховне значення;

— праця тісно пов’язана з грою. Назвіть основні методи ознайомлення дітей із працею дорослих.

Це-

— спостереження за працею дорослих, екскурсії, бесіди;

— безпосередня організація спільної діяльності дорослих і дітей;

— обговорення творів художньої літератури відповідної тематики.

 

Раунд «Асоціативний ряд»

  Ведучий пропонує кожній команді побудувати асоціативний ряд до поняття «Праця дошкільника». Члени команд протягом 3 хв. методом «мозкового штурму» підбирають асоціації до поняття «праця дошкільника», продовжуючи фразу «Для мене праця дошкільника — це…». Потім кожна команда презентує свій асоціативний ряд.

 

Раунд «Дуель капітанів»

  Ведучий пропонує капітанам команд по черзі називати народні приказки та прислів’я, в яких йдеться про значення праці у житті людини. Переможе той, хто назве відповідне прислів’я чи приказку останнім. Наприклад:

Бджола мала, а й та працює.

Без діла слабіє сила.

Без охоти немає роботи.

Без роботи день роком стає.

Без труда нема плода.

Діло майстра величає!

Добре діло утіха, коли ділові не поміха.

Добре роби — добре й буде!

Добрий початок — половина діла.

Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує!

За один раз не зітнеш дерева враз.

Заклопотався, як квочка коло курчат.

Зароблена копійка краща за крадений карбованець.

Кожна птичка своїм носиком живе.

Коли є до чого жагота, то кипить у руках робота.

Лежачого хліба ніде нема.

Маленька праця краща за велике безділля.

На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить.

На охочого робочого діло знайдеться.

Не в тім хороша, що чорноброва, а в тім, що діло робить.

Не взявшись за сокиру, хати не зробиш.

Не дивись на чоловіка, а на його діло.

Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Не місце красить чоловіка, а чоловік місце.

Не одежа красить людину, а добрі діла.

Не святі горшки ліплять, а прості люди.

Не сокира теше, а чоловік.

Недаром говориться, що діло майстра боїться.

Печені голуби не летять до губи.

Під лежачий камінь вода не тече.

Поки не упріти, поти не уміти.

По роботі пізнати майстра.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

Працює, як чорний віл.

Працюй, як коняка, а їж, як собака.

Ранні пташки росу п’ють, а пізні — слізки ллють.

Рання пташка росу оббиває.

Роби до поту, а їж в охоту!

Роботі як не сядеш на шию, то вона тобі сяде.

Старається, як мурашка.

Того руки не болять, що уміють.

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

Хто багато робив, той і багато знає.

Хто у роботі, той і в турботі.

Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.

Хто що вміє, то і діє.

Хто що знає, тим і хліб заробляє.

Чесне діло роби сміло!

Що ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Щоб рибу їсти, треба у воду лізти.

Як без діла сидіти, то можна одубіти.

Як дбаєш, так і маєш.

Як ручки зароблять, так ніжки сходять.

 

Раунд «Педагогічний театр»

  Ведучий роздає командам картки, на яких записано індивідуальні особливості трудової діяльності дошкільника, та пропонує членам команд «перетворитися» на акторів і відтворити трудову діяльність дитини відповідно до тих особливостей, які записано на картках, за допомогою рухів тіла, міміки, жестів. Команді-суперниці треба відгадати цю особливість праці «дитини».

• Записи на картках для першої команди:

— дитина працює самостійно;

— дитина повільно включається у роботу;

— дитина потребує нагадування.

• Записи на картках для другої команди:

— дитина у праці виявляє відповідальність;

— дитина захоплена роботою;

— дитина повсякчас відволікається від роботи.

 

Раунд «Практична робота для вихователя»

   Цей раунд проводиться у формі естафети. Ведучий пропонує кожній команді ватман з написом. Для першої команди — «Зміст доручень на ділянці для дітей старшої групи», для другої — «Зміст доручень у приміщенні для дітей молодшої групи». За сигналом кожен член команди якнайшвидше записує відповідний зміст доручення і передає естафету наступному. Яка команда швидше і найповніше запише зміст відповідних доручень, та і переможе.

   З огляду на те, що зростити дитину працелюбною без участі батьків неможливо, ведучий пропонує учасникам гри підготувати та провести консультації для батьків. Для цього кожна команда має заповнити запропоновану їй схему і, спираючись на неї, за 5 хв. підготувати консультацію для батьків щодо трудового виховання дітей у сім’ї.

  Для першої команди — схема «Форми організації праці дітей»:

• доручення;

• чергування;

• колективна праця.

  Для другої команди — схема «Види трудової діяльності дітей»:

• самообслуговування;

• господарсько-побутова праця; праця у природі;

• ручна (художня) праця.

  Для проведення консультації команда обирає одного зі своїх членів, який виконуватиме роль вихователя, а команда-суперниця — двох: на роль батька і матері, яких консультують.

  Підбиваючи підсумки раунду, педагоги-експерти враховують не лише компетентність «вихователя», а й активну зацікавленість «батьків».

 

Підсумки гри

  Ведучий надає слово педагогам-експертам. Підбиваючи підсумки гри за кількістю набраних балів, педагоги-експерти враховують винахідливість, оригінальність, обізнаність, креативність членів кожної команди та злагодженість дій її членів.

  Ведучий пропонує учасникам гри поділитися своїми враженнями.