Музичні онлайн заняття

Музичний керівник ДНЗ №34 Пустовалова С.М. на цьому тижні започаткувала проведення онлайн занять, використовуючи сучасний ресурс Zoom. На сайті дошкільного закладу є розклад занять та їх зміст. А повідомлення –попередження батьки отримують через додаток Viber. Тож, бажаємо їх успіхів, а дітлахам гарних музичних зустрічей.

27.04.20р. 10.00 -10.20

Проведення музичного заняття з дітьми раннього віку через програму «ZUMM»

Тема: «Весняний дивоцвіт»

Види музичної діяльності зміст роботи лінії розвитку
Музично-ритмічні вправи«Обережно»,муз. Н. Шевченко Пізнавально-розвивальна діяльність : Заохочувати до виконання ритмічних рухів. Учити виконувати рухи вправи, наслідуючи дорослого. Формувати в дітей навички ритмічного крокування (підстрибування, бігу)  

фіз. х.-е.

Слухання музики

«Автомобіль»,

муз. М. Раухвергера

Пізнавально-розвивальна діяльність :Ознайомлення з твором. Вступна бесіда. Викликати в дітей інтерес до музичних творів, бажання їх слухати, розуміти настрій та образний зміст музики х.-е.

е.-ц. п-й

Пісн «Кую, кую чобіток», народна пісня Пізнавально-розвивальна діяльність : Залучати дітей до співу, вчити співати з допомогою дорослого е.-ц.

х.-е.

«Веселе сонечко», муз. Н. Шевченко Пізнавально-розвивальна діяльність :Закріпити вміння дітей співати пісню хором та індивідуально. Залучатидо співу малоактивних, невпевнених дітей. Виховувати стійкий інтерес та любов до співу е.-ц.

х.-е.

Танці

«Як весело», муз. Т. Шутенко

Пізнавально-розвивальна діяльність :Зосереджувати увагу дітей на характері музики, удосконалювати вміння відтворювати його в рухах е.-ц.

х.-е. кр. фіз.

Ігри

«Горобчики та автомобіль», муз. Г. Фріда, М. Раухвергера

Пізнавально-розвивальна діяльність :Розучувати рухи гри, заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоплювати дітей настроєм гри та ігровою взаємодією образів  

е.-ц. фіз. кр.

 

28.04.20р з 9.00-9.25

Проведення музичного заняття з дітьми середнього віку через програму «ZUMM»

Тема: «Весняний дивоцвіт»

Види музичної діяльності зміст роботи лінії розвитку
Музично-ритмічні вправи«Молоточки», українська народна мелодія Пізнавально-розвивальна діяльність: Спонукати дітей виконувати рухи виразно. Виховувати інтерес до музично-ритмічної діяльності  

фіз. х.-е.

Слухання музики

«Пудель і пташка», муз. Ф. Лемарка

Пізнавально-розвивальна діяльність :Удосконалювати вміння дітей вслухатись у музику, розуміти зміст музичного твору, правильно сприймати його характер; спонукати до висловлювання думки щодо прослуханих творів.  

х.-е. м-й е.-ц.

Співи. Вправи для розвиткуголосу«Зайчику, де ти бував?» Пізнавально-розвивальна діяльність 3. Формувати в дітей правильну артикуляцію  

х.-е.

Пісні «Дощик», українська народна пісня,обр. Т. Шутенко Пізнавально-розвивальна діяльність: Закріпити вміння дітей виконувати пісню підгрупами. Залучати до співу малоактивних, невпевнених дітей.Виховувати стійкий інтерес та любов до співу е.-ц.

х.-е.

«Сонечко, встань!», муз. А. Філіпенка Пізнавально-розвивальна діяльність: Удосконалювати навички співати пісні з допомогою дорослого і самостійно, з інструментальним супроводом і без нього («a cappella») е.-ц.

х.-е.

Танці

«Танок квітів», муз. Н. Шевченко

Пізнавально-розвивальна діяльність :Учити дітей виконувати рухи та окремі елементи танцю, наслідуючи дорослого. Розвивати ритмічний слух, формувати навички чути зміну характеру е.-ц.

х.-е. фіз.

Ігри «Жмурка з бубном», р.н.м Пізнавально-розвивальна діяльність: Ознайомити дітей із грою,охарактеризувати музику (характер, структура), викликати інтерес до неї е.-ц. фіз. п-й

 

29.04.20р з 9.00-9.40

Проведення музичного заняття з дітьми старшого віку через програму «ZUMM»

Пісні

«Весняний вінок», муз. Т. Гросул

Пізнавально-розвивальна діяльність : Закріпити вміння дітей виконувати пісню підгрупами, індивідуально. Залучати до співу малоактивних, невпевнених дітей. е.-ц.

х.-е.

«Соловейко», муз. А. Філіпенка Пізнавально-розвивальна діяльність :Формувати навички впізнавати пісню за мелодією, уривком чи акомпанементом; співати без супроводу, за підтримки голосу дорослого, співати дотримуючись темпу пісні е.-ц.

х.-е.

Танок Український танець«Коло», обр. М. Метлова Пізнавально-розвивальна діяльність :Ознайомити дітей із музикою до танцю, охарактеризувати її (характер, структура). Показ, пояснення, виконання музичним керівником е.-ц. фіз. х.-е. п-й

Тема: «Птахи прилетіли, весну на крилах принесли»

Види музичної діяльності зміст роботи лінії розвитку
Музично-ритмічні вправи«Вправа з квітами», муз. Л. Жиліна Пізнавально-розвивальна діяльність :Самостійне виконання вправи. Спонукати дітей виконувати рухи вправи виразно, під креслюючи танцювальний настрій виразною мімікою, пластикою рук. фіз. х.-е. кр.
Слухання музики«Українець»,м. М. Гайворовського Пізнавально-розвивальна діяльність :Удосконалювати вміння дітей розрізняти відтінки настрою музики, його зміни, усвідомлено сприймати форму музичного твору, його жанрову належність с.-м.

х.-е. м-й

Співи. Вправи для розвиткуголосу«Соловейко заспівав» Пізнавально-розвивальна діяльність :Вправляти дітей у вмінні чисто інтонувати висхідний, низхідний, стрибкоподібний рух мелодії  

х.-е.

 

30.04.20р.з 9.00-9.40

Проведення музичного заняття з дітьми молодшого віку через програму «ZUMM»

Тема: «Птахи прилетіли, весну на крилах принесли»          

Види музичної діяльності зміст роботи лінії розвитку
Творчі вправи«Іде весна» (імітаційний рух) Пізнавально-розвивальна діяльність : Розвивати ритмічний слух, рухову пам’ять, формувати вміння чітко виконувати нескладні ритмічні рухи відповідно до тексту фіз. х.-е. м-й кр.
Слухання музики

«Пташка», муз. Е. Гріга

Пізнавально-розвивальна діяльність : Розвивати інтерес до музики, музичну пам’ять. Виховувати бажання слухати музику х.-е. м-й е.-ц.
Пісні «Пташка»,

муз. М. Раухвергера

Пізнавально-розвивальна діяльність : Формувати навички впізнавання знайомої пісні. Спонукати дитину підспівувати дорослому, правильно передаючи ритм та інтонацію мелодії е.-ц.

х.-е. п-й

«Весняні краплини», муз. З. Еманової Пізнавально-розвивальна діяльність :Ознайомити дітей із піснею (виконання дорослим), провести бесіду за змістом, із допомогою дорослого розкрити характер пісні, пояснити нові слова е.-ц.

х.-е.

Танці «Танцювати ставай», естонська народна мелодія, обр. А. Роомере Пізнавально-розвивальна діяльність:. Розучувати рухи та окремі елементи танцю. Спонукати пов’язувати рухи з музикою танцю е.-ц.

х.-е. фіз.

Ігри

«Горобчики», муз. Н. Андрусич

Пізнавально-розвивальна діяльність : Сприяти опануванню ігрових навичок, розвивати вміння слухати музику. е.-ц. фіз. кр.