Група №5

Вітає Вас чарівна група № 5

5 ГРУПА (МОЛОДША) ПРАЦЮЄ ЗА ТЕАТРАЛЬНИМ   НАПРЯМКОМ. МИ СТВОРЮЄМО ВСІ НЕОБХІДНІ УМОВИ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИХОВАНЦІВ. МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК НАЙБІЛЬШ СЕНСИТИВНИЙ ЩОДО МОВЛЕННЕВОГО РОЗВИТКУ. ГОЛОВНОЮ ФОРМОЮ СПІЛКУВАННЯ  ДІТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ Є ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ. У ПРОЦЕСІ ІГОР, ПІД ЧАС СЛУХАННЯ КАЗОК, ВІРШІВ, ПРИ СПІЛКУВАННІ З ОТОЧУЮЧИМИ, РОЗВИВАЄТЬСЯ ПАМ”ЯТЬ МАЛЮКІВ. У ЦЬОМУ ВІЦІ ВАЖЛИВО НАВЧИТИ ДІТЕЙ      ДОПОМАГАТИ РОВЕСНИКАМ ТА ДОРОСЛИМ, БУТИ ЧУЙНИМИ. НА НАШ ПОГЛЯД, САМЕ ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЙКРАЩЕ СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА УМІНЬ У ДІТЕЙ. ТЕАТР Є ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШ ЦІКАВИХ І ДОСТУПНИХ ДЛЯ СПРИЙНЯТТЯ ДИТИНИ СФЕР МИСТЕЦТВА. ПІД ЧАС ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТИ ОЗНАЙОМЛЮЮТЬСЯ З ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ, НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ, РОЗВИВАЮТЬ  МОВЛЕННЯ,  НАБУВАЮТЬ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. А , КРІМ ТОГО, АВТИВІЗУЮТЬСЯ ЕМОЦІЇ МАЛЮКІВ, ВОНИ ВЧАТЬСЯ  РОЗРІЗНЯТИ ДОБРО І ЗЛО, ТА ВІДПОВІДНО РЕАГУВАТИ НА ВЧИНКИ ПЕРСОНАЖІВ.ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО БЛИЗЬКЕ І ЗРОЗУМІЛЕ ДІТЯМ, АДЖЕ В ЙОГО ОСНОВІ ЛЕЖИТЬ ГРА – НАЙГОЛОВНІША ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ. ЯК ВЛУЧНО СКАЗАЛА СОФІЯ РУСОВА:”ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА РОЗКРИВАЄ ПЕРЕД ДИТИНОЮ ВЕСЬ СВІТ ЗАСОБАМИ МУДРОЇ ТА ВІЧНОЇ КАЗКИ, РОЗВИВАЄ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ОСОБИСТОСТІ, А НАЙГОЛОВНІШЕ, ВИХОВУЄ СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ”

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розклад занять для дітей другої  молодшої групи №5 

ДЕНЬ ТИЖНЯ

ЛІНІЇ РОЗВИТКУ

ПОНЕДІЛОК

1.Музичний розвиток                            9.35-9.50

2.Мовленнєвий розвиток  +художньо-естетичний розвиток

малювання- 2 та 4 тиждень

ліплення- 1 та 3 тиждень

                                                               9.10-9.30 (9.55-10.20)

ВІВТОРОК

1.Фізичний розвиток                           9.10-9.25

2.Логіко-математичний розвиток      9.30-9.50 (9.50-10.10)

1-3 тиждень;

логіко-математичний розвиток +конструювання

4 тиждень.

3.Ознайомлення із соціумом                     (під час прогулянки)

СЕРЕДА

1.Музичний розвиток                                9.10-9.25

2. Мовленнєвий розвиток                         9.25-9.40 (9.40-9.55)

1,2,3 тиждень

мовленнєвий розвиток+пропедевтичний курс навчання грамоті

4 тиждень

ЧЕТВЕР

1.Фізичний розвиток                              9.10-9.25

2.Ознайомлення із соціумом+художньо-естетичний розвиток                                                  9.30-9.55 (9.55-10.20)

малювання- 1 та 3 тиждень

аплікація- 2 та 4 тиждень

1 раз на місяць + народознавство

*Основи здоров’я та безпеки життєдіяльності (останній четвер місяця)

П’ЯТНИЦЯ

1.Ознайомлення з природним довкіллям+ мовленнєвий розвиток                                                  9.10-9.35 (9.35-9.55)

1 раз в місяць – історико-географічні уявлення.

2.Фізичний розвиток                            (під час прогулянки)