Правила прийому дітей в ДНЗ

Формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). Отже, новостворені групи закладів дошкільної освіти мають бути сформовані до 01 вересня поточного року, відповідно до поданих батьками заяв.

Дошкільний навчальний заклад надає свої послуги п’ять днів на тиждень: понеділок,  вівторок,  середа,  четвер,  п’ятниця з режимом перебуванням дитини  з 6:00 до 18:00 із забезпеченням триразового харчування відповідно до норм харчування дітей в дошкільному закладі (оплата за харчування: ясла- 24 грн, сад – 37 грн (батьки сплачують 50% від вартості харчування)

З метою забезпечення виконання норми статті 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2018 №157 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», листа Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2018 № 111-01/89 «Міністерству освіти і науки України» управління освіти і науки відкликає лист 06.03.2018 № 03-14-365 «Щодо зарахування дітей до закладу дошкільної освіти».

Разом з тим інформуємо, що відповідно до Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами) (далі – Положення) прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється завідувачем. 

 

 Прийом дітей проводиться на основі поданих документів:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

свідоцтва про народження дитини,

документів, що підтверджують пільгу на позачергове або першочергове зарахування дитини до закладу,

медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти,

довідка про проведені щеплення, зазначені у формі первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень».

Зарахування та прийом до закладу дошкільної освіти дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, або ж якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, вирішується лікарсько-консультативною комісією при закладі охорони здоров’я, про що надається відповідний висновок.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року №1645-111 дітям, які  не отримали щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дошкільного навчального закладу не дозволяється.

 

Формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). Отже, новостворені групи закладів дошкільної освіти мають бути сформовані до 01 вересня поточного року, відповідно до поданих батьками заяв.

 

Дошкільний навчальний заклад надає свої послуги п’ять днів на тиждень: понеділок,  вівторок,  середа,  четвер,  п’ятниця з режимом перебуванням дитини  з 600 до 1800 із забезпеченням триразового харчування відповідно до норм харчування дітей в дошкільному закладі (оплата за харчування: ясла- 24 грн, сад – 37 грн (батьки сплачують 50% від вартості харчування)

 

 

 

Для оформлення дитини в дошкільний заклад необхідно:

Пройти медичний огляд:

Всі дані про проходження огляду мають бути зафіксовані в медичній картці (зразок картки надає старша медична сестра дошкільного закладу, та надає консультацію про правильність проходження оглядів)

Неодмінною умовою для вступу дитини в дошкільний навчальний заклад будь-якого типу має бути наявність у дитини профілактичних щеплень.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року №1645-111 дітям, які  не отримали щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дошкільного навчального закладу не дозволяється.

 

 

Правила прийому дітей в дошкільний навчальний заклад

1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки та довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження (копія).

2. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (заява батьків).

3. Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють(заява батьків);
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини.

4. Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

5. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

7. Увага!  На надання пільг по оплаті за харчування (рішення виконкому міської ради від 21.12.2016 №906) мають право: діти-інваліди; діти- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти, в родині яких двоє або більше дітей відвідують ДНЗ; діти із багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти із сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, р-нів проведення АТО; діти, батьки яких приймали участь в АТО, є ветеранами, учасниками бойових дій ;діти, загиблих або померлих ветеранів війни, АТО; діти, в родині яких виховується 6 та більше неповнолітніх дітей; діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. Пільгові категорії надають  наступні документи: довідка про склад сім’ї, свідоцтво про народження дитини (копія), документ, підтверджуючий пільгу.

Батьки зобов′язані:

 • вносити встановлену плату за харчування протягом 3-х днів, після отримання квитанції;
 • віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов’язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
 • приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
 • дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
 • своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
 • у разі відсутності дитини, навіть за один день (бланк заяви в групі).

Батьки мають право:

 • вносити пропозиції щодо роботи з дітьми;
 • відвідувати відкриті заняття та інші навчально-виховні заходи;
 • заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.