ПОРЯДОК надання пільг по платі за харчування від 21.12.2016

Порядок надання пільг по платі за харчування від 21.12.2016

Додаток

до рішення виконкому міської ради

21.12.2016    №    906

ПОРЯДОК

надання пільг по платі за харчування

дітей в навчальних закладах освіти за рахунок місцевого бюджету м. Краматорська

 

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до ст. 14, 25 Закону України «Про освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 22 Закону України «Про професійно-технічну освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 28, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; з врахуванням вимог Постанов Кабінету Міністрів України: від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; наказів Міністерства освіти і науки України: від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах».

2. Порядок регулює механізм надання пільг по платі за харчування дітей в навчальних закладах освіти за рахунок місцевого бюджету м. Краматорська.

3. Пільги по платі за харчування за рахунок коштів місцевого бюджету м. Краматорська надаються наступним категоріям дітей:

Категорія

пільговиків

Розмір

плати

за

харчування, %

Діти

дошкільних

закладів

Учні

загальноосвітніх

шкіл

Учні

загальноосвітньої

школи-інтернату

№ 3

Учні

професійно-

технічних

закладів

освіти

Підтверджуючі

документи

1

2 3 4 5 6

7

Діти-інваліди

100 + + + +

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження;

– документ, що підтверджує інвалідність дитини

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

 

100 + + +

+

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження;

– документ на призначення опікуна дитини

Діти або учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

100 + + +

+

– довідка про склад сім’ї;

– копія свідоцтва про народження;

– довідка про призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Діти або учні із сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення

100 + + +

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження;

– довідка внутрішньо переміщеної особи (дитини та одного із батьків)

Діти або учні, батьки яких приймали (або приймають) участь в АТО; діти батьки яких є ветеранами війни, учасниками бойових дій

100 + + +

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження;

– документ, який засвідчує, що в сім’ї дитини є батьки учасники АТО: довідка про знаходження члена родини в військовій частині або посвідчення учасника бойових дій або посвідчення ветерана (інваліда) війни

Діти або учні, загиблих або померлих ветеранів війни (в тому числі учасники АТО)

100 + + +

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження;

– документ, який засвідчує, що в сім’ї дитини є загиблі військовослужбовці: посвідчення про загиблого або померлого військовослужбовця (ветерана) війни

Діти, в родині яких виховується шість і більше неповнолітніх дітей

100 + + +

– довідка про склад сім’ї , з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження кожної дитини

 

 

Діти в дошкільних закладах працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків

 

100 +

– довідка про склад сім’ї;

– копія свідоцтва про народження;

копія свідоцтва про смерть батька (матері);

документ з підтвердженням гибелі під час виконання службових обов’язків

Діти у дошкільних закладах із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму

 

100 +

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження;

довідки про доходи всіх членів сім’ї за попередній квартал

Діти у спеціальних дошкільних закладах (групах), які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

100 +

– виписка із протоколу засідання обласної психолого-медико-педагогічної комісії

Учні 1-4 класів загальноосвітніх закладів

100 + +

–             

Учні загальноосвітньої школи – інтернату № 3, яких виховують одинокі матері (батьки) без батька (без матері)

100 +

– довідка про склад сім’ї;

– копія свідоцтва про народження;

довідка про статус матері (батька)-одиначки ;

– довідка про призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Діти, в родині яких двоє або більше дітей відвідують дошкільні заклади

50 +

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження кожної дитини

Діти із багатодітних сімей

50 + +

– довідка про склад сім’ї з місця проживання;

– копія свідоцтва про народження кожної дитини;

– довідка з місця навчання на денному відділенні навчального закладу (якщо дитині виповнилось 18 років)

 

Примітка: «+» зазначає, що пільга надається

«-» зазначає, що пільга не надається

  1. Пільги по платі за харчування за рахунок коштів місцевого бюджету м. Краматорська надаються дітям або учням закладів освіти за рішенням педагогічної ради закладу, з наданням підтверджуючих документів.

2.      Управлінню освіти (Мозольова) забезпечити:

1) надання пільг по платі за харчування дітей після надання підтверджуючих документів батьками дітей пільгових категорій;

2) ведення обліку дітей, яким надаються пільги по платі за харчування;

3) отримання плати за харчування в повному обсязі з працездатних батьків, не працюючих без поважних причин на протязі попереднього кварталу, та якщо мати знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, а дитина відвідує дошкільний заклад.

 

Керуючий справами                                                                                   А.М. Давискиба

 

Начальник управління освіти                                                             М.В. Мозольова