Причини та наслідки безпритульності та бездоглядності дітей

Основні причини дитячої безпритульності й бездоглядності можна згрупувати наступним чином:

соціально-економічні: бідність сімей з дітьми, неспроможність батьків утримувати дітей, що зумовлює звернення до притулків, перебування дітей під опікою матеріально неспроможних родичів (бабусь, дідусів), вимушена трудова міграція, економічна експлуатація дорослими дитячої праці, що призводить до послаблення будь-якої мотивації до продовження навчання.

cоціально-психологічні проблеми сімей з дітьми: послаблення відповідальності батьків щодо утримання та виховання дітей, асоціальна поведінка батьків, жорстокі форми виховання дітей у сім`ях, психологічна криза стосунків батьків та дітей.

організаційні: недосконалість системи соціального забезпечення і соціальної підтримки сімей із дітьми, нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію вихованців з урахуванням їх потреб та умов розвитку суспільства.

Існування дитячої бездоглядності й безпритульність мають ряд негативних наслідків:

По-перше, бездоглядність і безпритульність значно ускладнюють процес соціалізації дитини, засвоєння життєвих правил, норм та цінностей. Перебування дитини в цьому стані негативно впливає на стан її здоров`я і розвиток, стає причиною девіантної поведінки неповнолітніх.

По-друге, наслідком дитячої бездоглядності й безпритульності є зростання дитячої злочинності, поширення таких соціальних явищ, як торгівля дітьми, їх сексуальна експлуатація, поширення дитячої порнографії.

ПІДГОТУВАЛА ПСИХОЛОГ ДОБРОДУМОВА І.В.